A cabeleira multilingüe

 

Märta Dahlgren | Sueco

Hårsvall
(Fragment)

Jag föddes i ett grönt land vid världens ände som vandrade i spåren av koflockar.
Kanske är jag son till nomadfolk som bara stannade där världen slutar.
Jag har inga andra rötter än sporer och inget annat fädernesland än vinden.
Jag känner att mitt ursprung är dessa vandrande folk som aldrig grundade en stat.
Vår själ vet var avgrunden är och känner jordglobens naturliga gränser.
Vår historia tillhör ett folk utan kompass som försvann bland oxarna.
Men mitt i haveriet vet jag var nordpolen är. Den svallar sensuellt från månens lockar.
Och det enorma hårsvallet är labyrinten där jag bara talar med den jag älskar.

(Svensk översättning av Märta Dahlgren)