A cabeleira multilingüe

 

Germain Droogenbroodt | Neerlandés

De Lokken
(Fragmenten)


Ik ben geboren in een groen land, Finisterre, dat nomadisch achter kudden koeien zwierf.
Ik ben de weifelende zoon van rondtrekkende stammen die pas aan het eind van de wereld halt hielden.
Ik heb geen andere wortels dan die van de spore en bewoon geen ander land dan dat van de wind.
Ik voel mij als iemand die tot de stam van die nomadische volkeren behoort die nooit een staat hebben gesticht.
Onze geest kende de afgrond en het tellurisch gevoel van de natuurlijke omgeving.
Onze geschiedenis is die van een volk dat het noorden is kwijtgeraakt en zich met de ossen heeft vermengd.
Maar te midden van het wrakgoed heb ik sensueel van de lokken van de maan vloeiend het noorden
teruggevonden.
En de immense lokken zijn het labyrint waarin ik alleen tot die spreek die ik bemin.

(Nederlandse vertaling van Germain Droogenbroodt)