A cabeleira multilingüe

 

Marie-Henriette Lukebadio | Lingala

Nsuki
(Ndambu)

Ngai, nabotami na mboka ya mogugù wapi mabele ekutana na mbù, na sima ya etónga ya bangombe
Lokola mwana mobungi, naza ya ba ekolo ya molekaleki, wana batelemaki ti mokili na bango esilaki
Naza na ba ebandeli mosusu te, paka oyo ya biboto, naza na mboka mosusu te, paka oyo ya mopepe
Pona ngai, naza ya libota ya bato ya molekaleki, wana jamais basaleli esebu pona bango
Molimo na biso ayoki bozindo pe ntina ya bomoyi
Mokolo na biso, eza mokolo ya ekolo moko abungisi nzela pe akomi lokola niama ngombe
Kasi ngai, nazongisi na nzela na kati ya ezinda oyo asengalaka nsuki ya sanza na malembe
Nsuki ya kafumba ekomi ebungelo wapi, nalobaka kaka na mwasi oyo nalingalaka