A cabeleira multilingüe

 

Lucia Viznárová | Eslovaco

Hriva
(Fragmenty)

Narodil som sa v zelenej krajine na konci sveta, v nej sa za čriedami kráv sa blúdilo.
Nevlastný syn kočovných kmeňov, ktoré až koniec sveta zastavil.
Nemám iné korene iba výtrusy rastlín ani inú vlasť ako vietor.
Som z rodu nomádskych národov, čo nikdy vo vlastný štát sa nespojili.
Náš duch poznal hlbočinu a zemský pocit prírodných končín.
Naše dejiny sú príbehom národa stratiaceho Polárku a premeneného na ťažné zviera.
Ja som však ten, čo uprostred búrky znova našiel hviezdu zmyselne plávajúcu hrivou luny.
A tá nezmerná hriva je labyrintom, v ktorom oslovím iba milovaného.

(Preklad do slovenčiny Lucia Biznárová)