A cabeleira multilingüe

 

Gary Peler-Hodge | Crioulo de Guadalupe

Chivé la
(On ti mòso)

An fèt pa koté on gwàn savànn, la yo té ka maré bèf.
Adan kantité nonm é fanm ki alàntou an mwen an pa té sav ki lès ki té fànmi an mwen, padavwa yo té akontili asi lawòut, voyaj ayo bout jou la ou vwè mond ayo bout.
An kon grenn a flè, an pani ayen ki ka kimbé mwen, van sé sèl fànmi an mwen.
Pèp ki pa jan las kouri é ki pa jan vinn on nasyon sé sèl fànmi an mwen.
Lèspwi an nou pwan tan konnèt fondè natal a tou sa ki natirèl.
Nou kon pèp foufou gongon ki pa sav la i soti é la i ka alé.
Mwen, an finn pa twouvé chimen an mwen adan on batman zyé chimen klindinding a chivé manzèl lalin.
Pakèt fil a chivé ay kon gwan trasé èvè on sèl lapot pou chapé adan ki lès sé yenki pou fànm la mwen enmé la an ka bay lavwa.

(Gary Peler-Hodge ki maké'y an kréyol gwadloup)

Lectura de Gary Peler-Hodge