A cabeleira multilingüe

 

Tsvetanka Elenkova | Búlgaro

Гривата
(Фрагменти)

Роден съм в зелена на края на света страна която се скиташе зад стада крави.
Плах син съм на подвижни племена спиращи само при свършека на земя.
Нямам други корени освен на спората и друга родина освен на вятъра.
Издънка съм на родословие от номади които никога не създадоха държава.
Духът ни познаваше бездната и пръстеното чувство на естествените пейзажи.
Историята ни е на хора загубили своя път смесвайки се с биволите.
Но аз си върнах пътя сред корабокрушение стичащо се чувствено от гривата на луната.
И необятната грива е лабиринт откъдето говоря на онези които обичам.


(Превод на български Цветанка Еленкова)

Lectura de Tsvetanka Elenkova filmada por Jonathan Dunne